Actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden Rescue

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door TS Health Products, gevestigd te Harderwijk aan het adres Gelreweg 9, (hierna: “TS Health Products/RESCUE”) georganiseerde promotionele actie en zijn tevens te raadplegen op de website www.bachrescue.nl/actievoorwaarden-wedstrijd
 2. Door deel te nemen aan deze actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 1. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld en de gevraagde actie hebt uitgevoerd. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 2. TS Health Products/ RESCUE is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat TS Health Products/ RESCUE daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door TS Health Products/ RESCUE bekend gemaakt worden via de website www.bachrescue.nl
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 4. T/m 4 augustus kun je de kortingscode gebruiken en op 7 september maken wij de gelukkige prijswinnaar bekend via social media en emailadres waarmee aan deze actie is deelgenomen.
 5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 7. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 8. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 9. Het aan derden doorverkopen van de gewonnen prijs is niet toegestaan.
 10. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Bach RESCUE voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 11. Op deze actievoorwaarden is Nederlands rechts van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 12. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Bach RESCUE per mail aan m.kruize@tshealthproducts.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?